Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2018.gada 12.septembrī plkst. 14:50, domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

Ar darba kārtību var iepazīties šeit