Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi.

Sēde sasaukta 2017.gada 21.jūnijā plkst. 14:00

Sēde notiks 202.kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

 

Ārkārtas sēdes darba kārtība:

  1. Par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanai
  2. Par Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
  3. Par Normunda Līča atbrīvošanu no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amata
  4. Par Guntara Zonberga atbrīvošanu no Skultes ostas valdes locekļa amata
  5. Par Bruno Veides iecelšanu Skultes ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā
  6. Par Alena Horsta iecelšanu Skultes ostas valdes locekļa amatā
  7. Par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām Valsts kasē un kredītiestādē
  8. Par deputāta Igora Akulova pilnvaru izbeigšanu