Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" pārejas noteikumu 32. punktu, Saulkrastu novada domes no šī gada jūlija nodrošina domes sēžu ierakstīšanu audio formātā un ierakstu ievietošanu pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, no sēdes audioieraksta tiks izdzēsti personu dati tādā pašā apjomā kā publiskojamos domes sēžu lēmumos.

Grozījumu likumā „Par pašvaldībām” mērķis ir veicināt lēmumu caurspīdīgumu, domes darba atklātību un iedzīvotāju uzticību domes darbam kopumā.

 

Domes sēžu audio ieraksti ir pieejami pašvaldības mājaslapas www.saulkrasti.lv sadaļas Dome apakšsadaļā Domes sēdes. Turpat var iepazīties ar domes sēžu darba kārtību un lēmumiem.