Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” aprīļa numurs.

Jaunākajā numurā :

Tiekamies “Lielajā talkā”

Nestandarta atkritumu savākšanas akcija

Iedzīvotājus aicina uz tikšanos ar ZAAO

Notiks ielu un ceļu remontdarbi

Aicina pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Palielināts atbalsta apjoms

Notiks sanāksme par Teritorijas plānojuma izstrādi

Atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas

Numura intervija ar deju kolektīvu “Rūķītis” un “Sunbeach” vadītāju Altu Bringinu

Izglītības iestāžu jaunumi

Kultūras un sporta aktualitātes

Domes sēdes lēmumi

Informatīvā izdevuma elektroniskā versija.