Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” aprīļa numurs.

Numurā lasiet:

Norisinājies Arhitektu plenērs

Tiekamies Lielajā talkā

Nestandarta atkritumu savākšanas akcija

Novada iedzīvotāju aptauja

“Jauniešu Māja” pārstāv Latviju un Saulkrastus starptautiskās apmācībās

Zemessardzes 27.kājnieku bataljons aicina pievienoties savām rindām

Numura intervija ar ilggadējām bērnu dziesmu konkursa “Saulkrastu cīrulītis” veidotājām Beatu Geku un Viju Skudru

Izglītības iestāžu aktualitātes

Bibliotēkas jaunumi

Kultūras un sporta notikumi

Saistošie notikumiNr. SN 4/2018 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā””

Domes lēmumi

Cita aktuāla informācija

Izdevuma elektroniskā versija pieejama ŠEIT.