Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” aprīļa numurs.

  • Visi aicināti uz Lielo Talku
  • Notiks lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija
  • Saulkrastu 2019. gada sezonas pasākumu kalendārs
  • Uzsākta Bīriņu ielas rekonstrukcija
  • Nevalstiskās organizācijas un kooperatīvās sabiedrības var pieteikties projektu konkursā
  • Saistošie noteikumi Nr.SN 16/2018 “Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu”
  • Saistošie noteikumi Nr. SN 2/2019 Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei
  • Saistošie noteikumi Nr. SN 3/2019 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018. gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2018 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””
  • Saistošie noteikumi Nr. SN 4/2019 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”
  • Izglītības iestāžu aktualitātes, kultūras un sporta notikumi

Elektroniski izdevums pieejams ŠEIT.