Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" aprīļa numurs.

 

Jaunākajā numurā :

1. Lielā talka Saulkrastu novadā.

2. Saulkrastu uzņēmēju tikšanās.

3. Biedrības „Sernikon” informācija.

4. Nestandarta atkritumu savākšanas akcija.

5. Komunālservisa aktualitātes.

6. Izglītības iestāžu jaunumi.

7. Saulkrastu jaunais zīmols.

8. Novada domes lēmumi.

9. Sporta aktualitātes.

10. Kultūras notikumi.

11. Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms:

 

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_aprilis_makets_2015.pdf