Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" augusta numurs.

 

 

Jaunākajā numurā:

 

1.Ekoskolu jūras forums Zvejniekciemā.

2.Paldies par palīdzību pazudušā puisēna meklēšanā.

3.Svinīgi ielikts jaunceļamā ELVI veikala pamatakmens.

4.Apstiprināts pašvaldības publiskais pārskats.

5.Nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija.

6.Numura intervija ar vijolnieci Magdalēnu Geku.

7.Saistošie noteikumi, domes lēmumi.

8.Cita aktuālā informācija.

 

 

Elektroniski informatīvais izdevums apskatāms :

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2016/SDZ_08.pdf