Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” augusta numurs ir klāt!

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • Interviju ar izglītības darba speciālisti Ramonu Urtāni;
  • Saulkrastu sporta centra aktivitātes vasarā;
  • Izlaidumi Saulkrastu novada izglītības iestādēs;
  • Vasara Reiņa Kaudzītes dārza namiņā;
  • Kronēti “Saulkrastu kokteiļa” čempioni.

Elektroniski izdevumu lasi: ŠEIT