Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” decembra numurs.

Jaunākajā izdevumā lasiet:

Sumināti labākie darba darītāji

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša apsveikums svētkos

Jauns gājēju tilts pār Aģes upi

Latvijas karogs lepni plīvo Saulkrastos

Iespēja pieslēgties ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Piedaloties projektu konkursā, iegādāts inventārs

„Grāmatu starts” mazajiem saulkrastiešiem

Ūdens kvalitāte Saulkrastos

Aicina informēt par brauktuvju, ielu un apgaismojuma nepilnībām

Numura intervija ar Saulkrastu novada sociālā dienesta darbiniecēm

Izglītības iestāžu aktualitātes

Kultūras un sporta notikumi

Domes lēmumi, saistošie noteikumi

Cita aktuāla informācija

Izdevuma elektroniskā versija pieejama ŠEIT.