Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” decembra numurs.

Jaunākajā numurā :

1. Pasniegti Saulkrastu novada domes Atzinības raksti.

2. Paziņojums par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu.

3. Turpinās sporta laukuma iekārtošana.

4.Top Jauniešu centrs.

5.Biedrības “Sernikon” informācija.

6. Izglītības iestāžu jaunumi.

7. Numura intervija ar karatē treneri Kasparu Riekstiņu.

8. Cita aktuāla informācija.

 

Elektroniski izdevums pieejams sadaļā Pašvaldības izdevums.