Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" februāra numurs.

 

 Jaunākajā numurā :

 

 

1.Pieņemts Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžets.

2. Realizētas vietējās iniciatīvas.

3.Apstiprināts projekts “Vieglatlētika vieno visus: veni,vidi,vici”.

4.Notiks zvejas tiesību izsoles.

5.Domes aktuālā informācija, sēdes lēmumi, saistošie noteikumi.

5.Pašvaldības policijas informācija par paveikto janvārī.

6.Izglītības iestāžu jaunumi.

7.Numura intervija ar mākslinieku Vitoldu Kucinu – Paralēlās pasaulēs dzīvojot.

8.Kultūras notikumi.

9.Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms

https://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2016/SDZ_februaris_makets_2016.pdf