Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” februāra numurs.

Jaunākajā numurā :

Apbalvoti veiksmīgākie uzņēmēji

Pieņemts Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada budžets

Saulkrastietis – pasaules junioru čempions

Aicina pieteikties bijušos černobiliešus

Būvgružu un lielgabarīta atkritumu nodošanas iespējas

Skolēniem braukšanas biļetes bez maksas

Numura intervija ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti un priekšsēdētāja vietnieku Normundu Līci

Izglītības iestāžu jaunumi

Sporta aktualitātes

Domes saistošie noteikumi, lēmumi

Informatīvā izdevuma elektroniskā versija.