Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” februāra numurs.

Jaunākajā numurā :

  1. Saulkrastiešiem izcili sasniegumi kamaniņu sportā.
  2. Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās.
  3. „Saviļņojošās Vidzemes” paveiktais.
  4. Latvijas novadu dārgumi arī Saulkrastos.
  5. Numura intervija ar domes vadību.
  6. Izglītības iestāžu jaunumi.
  7. Novada domes lēmumi.
  8. Kultūras notikumi.
  9. Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_februaris_makets_2015.pdf