Izdots informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” janvāra numurs.

Izdevumā lasiet:

  • atklātas telpas jauniešiem;
  • Baltā kāpa nav apdraudēta;
  • atkritumu apsaimniekotāja informācija;
  • novadu popularizēs starptautiskās izstādēs;
  • informācija suņu īpašniekiem;
  • aktualitātes veselības un sociālajā jomā, izglītībā, sportā un kultūrā.

 

Informatīvā izdevuma elektroniskā versija.