Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” janvāra numurs.

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • Intervija ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci
  • Nominācijā „Gada bibliotekārs 2018” – Saulkrastu novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja
  • Zvejniekciema vidusskola – labākā Latvijas skolu reitingā vēsturē
  • Domes deputātu Santas Ancānes un Alana Horsta viedokļraksti
  • Informācija Saulkrastu novada tūrisma uzņēmējiem
  • Numura intervija ar Skultes ostas pārvaldes vadītāju Igoru Akulovu
  • Saistošie noteikumi Nr.SN 15/2018 Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
  • Izglītības iestāžu aktualitātes, kultūras un sporta notikumi

Izdevums elektroniski pieejams ŠEIT.