Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” janvāra numurs ir klāt ar atjaunotu izskatu!

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • Saulkrastu novadam jauna vizuālā identitāte;
  • Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem;
  • Saulkrastiešiem panākumi sportā;
  • “Bangotnes” balsis Somijā;
  • Domes lēmumi;
  • Izglītības iestāžu un bibliotēkas aktualitātes, kultūras un sporta notikumi;
  • Lielā numura intervija ar jaunās Saulkrastu identitātes izstrādātājiem Azai Studios.

Elektroniski izdevums pieejams ŠEIT.