Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" janvāra numurs.

Jaunākajā numurā :

1.Atklāts klientu apkalpošanas centrs.

2. Notiks sabiedriskā apspriešana.

3.Paldies labdarības akcijas atbalstītājiem.

4.Domes aktuālā informācija, sēdes lēmumi, saistošie noteikumi.

5.Pašvaldības policijas informācija par aktualitātēm decembrī.

6.Izglītības iestāžu jaunumi.

7.Numura intervija ar uzņēmējiem saulkratiešiem Ilzi Edžiņu un Elmāru Kizjalo.

8.Kultūras notikumi.

9.Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms

https://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2016/SDZ_janvaris_2016.pdf