Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” jūlija numurs.

Jaunākajā izdevumā lasiet:

Saulkrastieši Dziesmu un deju svētkos

Zvejniekciema pasta nodaļas pakalpojumi pieejami citā vietā

Skolēnu darbs vasarā

Sporta centra organizētā aptauja

Bibliotēkas jaunumi

Numura intervijā par ikgadējo Saulkrastu mākslinieku plenēru

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”

Domes lēmumi

Kultūras un sporta notikumi

Cita aktuāla informācija

Izdevuma elektroniskā versija pieejama ŠEIT.