Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” jūlija numurs ir klāt!

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • Saulkrastu slimnīcā izremontēts dienas stacionārs;
  • Kāzu laiks Saulkrastos;
  • “Saulkrastu kokteilī” piedalīsies Latvijas labākie volejbolisti;
  • Noslēgts līgums par estrādes kompleksa atjaunošanu;
  • Uzsākta Baltijas ielas rekonstrukcija;
  • Kultūras un sporta pasākumu kalendārs.

Elektroniski izdevumu lasi: ŠEIT.