Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" jūlija numurs.

 

Jaunākajā numurā :

 

1.Saulkrastu svētki izskanējuši.

2.Novadā vidusskolas netiks likvidētas.

3.Sargāsim Balto kāpu.

4.Numura intervijas ar Saulkrastu novada sadraudzības pilsētu Neringas (Lietuva), Radoškoviču (Baltkrievija) un Odolanovas (Polija) pilsētu vadītājiem.

5. Izglītības iestāžu jaunumi.

6.Cita aktuāla informācija.

 

Elektroniski informatīvais izdevums apskatāms :

 

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2016/SDZ_julijs_2016_makets.pdf