Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” jūnija numurs.

Jaunākajā numurā:

Atzinība labākajiem skolēniem

Ieripojam Saulkrastu vasarā

Visi aicināti uz pilsētas svētkiem

Saulkrastu piekrastē nostiprināts kāpu posms

Turpinās pieteikšanās mobilā higiēnas centra pakalpojumu saņemšanai

Apstiprināts Saulkrastu novada domes 2016. gada publiskais pārskats

Saulkrastu peldvietā Zilais Karogs

NVA konsultācijas

Iepazīstina ar jaunatnes iespējām Saulkrastos

Apstiprināts projekts “Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem 2017”

Numura intervija ar Saulkrastu velo muzeja īpašniekiem Jāni un Gunti Sereginiem

Izglītības iestāžu jaunumi

Sporta aktualitātes

Domes saistošie noteikumi, lēmumi

Kultūras notikumi

Izdevums elektroniski apskatāms ŠEIT.