Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” jūnija numurs.

Jaunākajā izdevumā:

Pasniegti Atzinības raksti labākajiem skolēniem un pedagogiem

Saulkrastu vasaras sezona atklāta

Likvidēti vairāki šķiroto atkritumu punkti

Noslēgts līgums par sešu ielu pārbūvi un divu ielu izbūvi

Notiek sabiedriskās tualetes ēkas pārbūve

Ūdens patēriņa rādījumi jānodod noteiktajā termiņa

Izglītības iestāžu aktualitātes

Bibliotēkas jaunumi

Numura intervija ar uzņēmēju Sigitu Duduri

Saistošie noteikumi Nr. SN 7/2018 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””

Saulkrastu novada domes sēdes Nr.7 lēmumi

Kultūras un sporta notikumi

Cita aktuāla informācija

Izdevuma elektroniskā versija pieejama ŠEIT.