Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” maija numurs.

Jaunākajā izdevumā:

Mūsu valsts Neatkarības atjaunošanas 27. gadadienas pasākumi Saulkrastos

Sakopta apkārtne un iestādītas 1000 priedītes

Gaidām priekšlikumus Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai

Notiks muzeju nakts pasākums un sezonas atklāšanas svētki

Ielu un ceļu remontdarbi turpinās

Paziņojums par Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

Skolēnu darbs vasarā

Sociālais dienests piedāvā jaunus pakalpojumus

Notiks nekustamo īpašumu izsoles

NVA konsultācijas

Numura intervija ar Saulkrastu pašvaldības policiju

Izglītības iestāžu jaunumi

Domes saistošie noteikumi, lēmumi

Informācija par 3.jūnija pašvaldības vēlēšanām

Izdevums elektroniski apskatāms ŠEIT.