Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” maija numurs.

Numurā lasiet:

Lielajā talkā paveiktais

Saulkrastu peldvietai piešķirts Zilais Karogs

Gaidām priekšlikumus Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai

SIA “Saulkrastu komunālserviss” informācija

ZAAO atgādina par atkritumu izvešanu

Saulkrastu novada tūrisma uzņēmējus aicina iesniegt informāciju

Skolēnu darbs vasarā

Pieejams pabalsts aizbildņiem un audžuģimenēm

Izglītības iestāžu aktualitātes

Bibliotēkas jaunumi

Numura intervija ar Saulkrastos notikušā arhitektu plenēra dalībniekiem

Saistošie noteikumi Nr.SN3/2018 par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Saistošie noteikumi Nr.SN 10/2017Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”

Saulkrastu novada domes sēdes Nr.5 lēmumi

Kultūras un sporta notikumi

Cita aktuāla informācija

Izdevuma elektroniskā versija pieejamaŠEIT.