Informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” maija numurs ir klāt!

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • Aicinām uz Lielo talku 16. maijā;
  • Iedzīvotāji aktīvi iesaistās atkritumu savākšanā;
  • Olimpiāžu un konkursu sezona ir noslēgusies;
  • Karjeras izglītība Zvejniekciema vidusskolā;
  • Attālinātais mācību process Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā;
  • Aptauja par Saulkrastu novada bibliotēkas darbu;
  • Saulkrastu mazdārziņi arhitektes Rutas Rinkules acīm.

Elektroniski izdevums pieejams ŠEIT.