Iznācis informatīvā izdevuma "Saulkrastu Domes Ziņas" marta numurs.

 

Jaunākajā numurā :

 

 

1.Saulkrastietis Kristers Aparjods ieguvis olimpisko zelta medaļu.

2.Dalība starptautiskā tūrisma izstādē.

3.Norisinās darbs pie izglītības stratēģijas.

4.Saulkrastos notiks 3.Latvijas tūrisma gadatirgus.

5.Bibliotēkā jaunas grāmatas.

6.Mainījies siltumapgādes tarifs.

7.Domes aktuālā informācija, sēdes lēmumi, saistošie noteikumi.

8.Izglītības iestāžu jaunumi.

7.Numura intervija ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti un priekšsēdētāja vietnieku Normundu Līci.

8.Kultūras notikumi.

9.Cita aktuāla informācija.

 

Elektroniski informatīvais izdevums pieejams https://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2016/SDZ_marts_2016_makets.pdf