Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” marta numurs.

Jaunākajā numurā :

Izskanējis VII koklētāju ansambļu festivāls „Koklē vēju vanadziņš”

Saulkrasti tūrisma izstādē “TOUREST 2017″

Informācija novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

Saulkrastu novada 132 iedzīvotāju atklātā vēstule Saulkrastu novada domei

Dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā

Paziņojums par detālplānojuma projekta Ainažu iela 11F, Saulkrastos apstiprināšanu

Notiks pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsoles

Numura intervija ar uzņēmēju saulkrastieti Kristīni Ješus

Izglītības iestāžu jaunumi

Kultūras un sporta aktualitātes

Domes sēdes lēmumi

Informatīvā izdevuma elektroniskā versija.