Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” marta numurs.

Jaunakajā izdevumā:

Starptautiskās izstādēs popularizēts Saulkrastu novads

Notiks arhitektu plenērs novada attīstības vīzijas aktualizēšanai

“Jauniešu Māja” iegūst ERASMUS+ akreditāciju EBD projektu realizēšanai

Atgādina par kanalizācijas tīklu ekspluatāciju

Par lietus notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijā

Notiks pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsole

Numura intervija ar uzņēmēju SIA “Saulkrastu meži” valdes priekšsēdētāju Valdi Baltiņu

Izglītības un kultūras jaunumi

Sporta aktualitātes

Saistošie noteikumi “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”

Elektroniski izdevums pieejams ŠEIT.