Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" novembra numurs.

 

 

Jaunākajā numurā :

 

1.Saulkrastu novada bāriņtiesas darbinieces saņem valsts apbalvojumus.

2.Pasniegs Saulkrastu novada domes Atzinības rakstus.

3.Pabeigti siltumtrašu remontdarbi Zvejniekciemā.

4.Domes vadības tikšanās ar senioriem.

5.Numura intervija ar Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes “Rūkītis” vadītāju Sanitu Tībergu.

6.Bibliotēkā jaunas grāmatas.

7.Izglītības iestāžu jaunumi.

8.Cita aktuāla intervija.

 

Elektroniski izdevums pieejams

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/SDZ_novembris_2016_makets.pdf