Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” novembra numurs.

Latvijas simtgade Saulkrastos. Godinās un sveiks labākos novadniekus

Pabeigti Ostas ielas pārbūves darbi

Veikti labiekārtojuma uzlabojumi Saulkrastu peldvietā “Centrs”

Oktobrī sākumklašu skolēniem atsākuši peldēšanas nodarbības

Īstenoti divi projekti ar Zivju fonda atbalstu

Uzņēmēju biedrības aicinājums pievienoties klubam

Numura intervija ar folkloras kopas “Dvīga” dalībniecēm

Saistošie noteikumi Nr. SN 13/2018 Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2016. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. SN 26/2016 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”

Domes 31.oktobra sēdes Nr. 18 lēmumi

Izglītības iestāžu jaunumi

Aktualitātes “Jauniešu Mājā”

Kultūras un sporta pasākumi

Izdevums elektroniski pieejams ŠEIT.