Iznācis informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes Ziņas” novembra numurs.

Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • PII “Rūķītis” jauns rotaļu laukums
  • Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča aicinājums svētkos
  • Pasniegs pašvaldības Atzinības rakstus
  • Domes deputāti nosūtījuši vēstuli VARAM
  • Pabeigti darbi Alfrēda Kalniņa ielā
  • Ekspluatācijā nodoti I,II un V posma kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas tīkli
  • Numura intervija ar bijušo Saulkrastu slimnīcas vadītāju un Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Armandu Krūmiņu
  • Izglītības iestāžu un bibliotēkas aktualitātes, kultūras un sporta notikumi

Elektroniski izdevums pieejams ŠEIT.