Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" novembra numurs.

 

Jaunākajā numurā :

1.Ievēlēta jaunā Saulkrastu uzņēmēju padome.

2.Apabalvos labākos.

3.Pieejami publiskie interneta pieejas punkti.

4.Aina atbalstīt akciju „Gaišus Ziemassvētkus”.

5.Sāk Pirmās ielas būvniecību.

6.Domes aktuālā informācija, sēžu lēmumi, saistošie noteikumi.

7.Pašvaldības policijas informācija par aktualitātēm septembrī.

8.Izglītības iestāžu informācija.

9.Numura intervija ar Saulkrastu novada domes Atzinības raksta nominācijā Par mūža ieguldījumu laureāti pedagoģi Vizmu Niedri.

10.Kultūras notikumi.

11.Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms https://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_novembris_2015_makets.pdf