Saulkrastu novada dome ir apsekojusi vietu d/s VEF Biķernieki, kur notika ēkas eksplozija.  Vietu un blakus esošo ēku apsekoja Saulkrastu būvvaldes un sociālā dienesta speciālisti. Dome izsaka visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un ir gatava sniegt nepieciešamo palīdzību.