Tūliņ klāt jaunais mācību gads, kas daudzām ģimenēm nāk ar lieliem tēriņiem. Esi informēts, kāds atbalsts no Saulkrastu sociālā dienesta pienākas tavai ģimenei!

Pašvaldība piešķir brīvpusdienas visiem Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu bērniem no 1. līdz 5. klasei, kā arī Zvejniekciema vidusskolas sagatavošanas klases bērniem, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas. (Vecākiem nav jāiesniedz iesniegums!!)

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

Lai saņemtu atbalstu, bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvietai jābūt deklarētai Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā!

  1. Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri mācās Saulkrastu novada vidusskolās 6.-12. klasē, var saņemt brīvpusdienas uz vienu mācību gadu. Lai saņemtu brīvpusdienas, vecākam jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā.
  2. Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, var saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksu 100% apmērā. Lai saņemtu atvieglojumus ēdināšanas izdevumiem, vecākam jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā. Ēdināšanas izdevumus piešķir uz periodu līdz kalendārā gada beigām.

Atbalsts bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm:

  1. Pabalsts mācību līdzekļu un apģērbu iegādei, katram bērnam līdz EUR 50,00. Iesniegums un maksājumu apliecinoši dokumenti (čeki, kvītis ar norādītu bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu) Sociālajā dienestā jāiesniedz līdz 30. septembrim.
  2. Brīvpusdienas vispārizglītojošajā skolā 2020./2021. mācību gadam. Lai saņemtu brīvpusdienas, vecākiem jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā.
  3. Ēdināšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā. Ēdināšanas izdevumus piešķir uz laika periodu, kurā ir piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statuss.
  4. Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem būs iespēja saņemt skolas piederumu komplektus (komplektos ietilpst burtnīcas, klades, zīmēšanas papīrs, vāciņi, mapes, rakstāmpiederumi, akvareļu un guaša krāsas u.c. mācību procesā nepieciešamas preces.). Lai saņemtu skolas piederumu komplektu, jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka statuss ģimenei piešķirts šajā gadā. Katram bērnam kalendārajā gadā pienākas viens skolas piederumu komplekts. Sociālajā dienestā skolas piederumu komplektus varēs saņemt no 8.septembra.

Izglītojoša grupa pusaudžu vecākiem!

Sociālais dienests piedāvā bezmaksas apmācību programmu pusaudžu vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” no 2020. gada 15. oktobra. Pieteikšanās Sociālajā dienestā pa tālr.29566006 vai Ingūna Feldmane 29445270.