Godājamie iedzīvotāji!Laika ritējums ir neapstādināms. Jau pavisam drīz šī gada notikumi būs ierakstīti laika vēstures grāmatā, un iestāsies īpašais brīdis, kad vēlēsim viens otram veiksmi un laimi jaunajā gadā.

Tomēr brīdi pirms tam – klusajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kad ikdienas steiga ir nedaudz rimusi, mums ir iespēja atskatīties uz šajā gadā paveikto un pateikt paldies. Saulkrastu novada domes vārdā gribu pateikties jums visiem par padarīto! Paldies uzņēmējiem, izglītības, kultūras un medicīnas darbiniekiem, skolēniem, sportistiem, pašvaldības uzņēmumu darbiniekiem, visiem sociāli un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem. Paldies visiem tiem, kuri aktīvi piedalījušies novada vārda popularizēšanā. Paldies iedzīvotājiem par ierosinājumiem un konstruktīvu kritiku. Esmu pārliecināts, mums visiem rūp un ir svarīga mūsu novada attīstība un dzīves kvalitāte mūsu pašvaldībā. Tikai sadarbojoties, vienam otru uzklausot, varēsim vairot ne vien katrs savu, bet arī kopējo labklājību.

Jaunā gada sagaidīšana nedaudz līdzinās brīnumam, kad ikviens kaut mazliet ļaujas sapņiem un tic to piepildījumam. Ļausimies sapņiem, izvirzīsim mērķus un īstenosim tos dzīvē!

Mīļie saulkrastieši! Šajā svētku gaidīšanas laikā novēlu, lai jūsu mājās valda labestība, sirsnība un saticība! Lai piepildās iecerētais! Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2017.gadu!

 

Ervīns Grāvītis,

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs