Tradicionāli, sagaidot mūsu valsts jubileju, Saulkrastu novada dome pateicas un godina tos, kuri ar savu profesionālo un sabiedrisko darbību ir pelnījuši īpašu atzinību.

 

Šogad Atzinības rakstu nominācijā „Kultūra” par pirmo dejas soļu apguvi vismazākajiem Saulkrastu dejotājiem un bērnu deju kolektīva „Rūķītis” dalību skatēs un festivālos, kā arī līnijdeju popularizēšanu un deju grupas „Sunbech” vadīšanu apbalvos deju kolektīvu vadītāju Altu Bringinu. Šajā nominācijā par radošu darbību un ieguldījumu estētiskās vides veidošana kultūras namā „Zvejniekciems”, radot un realizējot kultūras nama un tajā notiekošo pasākumu vizuālo noformējumu, apbalvojumu saņems Saulkrastu jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Vaira Cīrule.

 

Nominācijā „Izglītība” par ilggadēju pedagoģisko darbu, daudzveidīgi un kvalitatīvi organizēto mācību procesu skolā, motivējot skolēnus piedalīties konkursos un olimpiādēs godinās Zvejniekciema vidusskolas matemātikas skolotāju un direktora vietnieci izglītības jomā Valentīnu Bērziņu.

 

Arī Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) pianistu nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja un koncertmeistare Beata Geka un pūšaminstrumentu spēles skolotājs Miervaldis Leja par talantīgu un profesionālu pedagoģisko darbību, sagatavojot audzēkni dalībai konkursos un iegūstot augstus sasniegumus, saņems apbalvojumu nominācijā „Izglītība”. Tāpat par talantīgu un profesionālu pedagoģisko darbību, sagatavojot plastiskās mākslas audzēkni mākslas konkursā, kurā iegūti izcili sasniegumi, nominācijā „Izglītība” suminās VJMMS vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāju un skolotāju Māru Alenu.

 

Nominācijā „Sports” par ieguldījumu florbola attīstībā Saulkrastos un U-12 un U-14 komandu veiksmīgu startu Latvijas Bērnu un jauniešu florbola čempionāta 2.divīzijā 2015./2016 gada sezonā sveiks Saulkrastu bērnu un jauniešu florbola sekcijas un komandas „SĀC” trenerus Ģirtu Lūsi un Mārtiņu Neilandu.

 

Saulkrastu slimnīcas galveno ārsti Santu Ancāni par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, pildot slimnīcas vadītājas un praktizējošas ārstes pienākumus, suminās nominācijā „Medicīna”.

 

Nominācijā „Uzņēmējdarbība” par profesionālu darbu, veiksmīgi un ilggadīgi vadot uzņēmumu sveiks SIA „Klēra J.K.” īpašnieci Kristīni Ješus.

 

Nominācijā „Apkalpojošā sfēra” par ilggadīgu profesionālu darbu un īpašu attieksmi saskarsmē ar klientiem suminās SIA „IGG Grupa” zooveikala „Toms” kolektīvu.

 

Nominācijā „Sabiedriskais darbs” par ilggadēju sabiedrisko un radošu darbu, tajā skaitā Saulkrastu vārda popularizēšanu un latviešu tautas mākslas saglabāšanu godinās senioru deju kolektīva „Saulgrieži” un Saulkrastu audēju kopas „Kodaļa” dalībnieci Rasmu Garklāvu.

 

Vēl šajā nominācijā par pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu, Saulkrastu vārda popularizēšanu, dalību lietišķās mākslas izstādēs un festivālos suminās tautas daiļamata meistari, rokdarbnieci, rokdarbnieču pulciņa vadītājas vietnieci Rutu Smilgu.

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu” par ilggadīgu darbu kultūras jomā un pašaizliedzīgu, neizsīkstošu un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā darbā godinās Saulkrastu pensionāru biedrības vadītāju Marutu Musti.

 

 

Apbalvošanas pasākums notiks svētku sarīkojuma laikā ceturtdien, 17.novembrī, plkst.19.00 Saulkrastu sporta centrā Smilšu ielā 3, Saulkrastos.

 

Aicinām ikvienu piedalaīties svinīgajā pasākumā, lai godinātu novadniekus par viņu sasniegumiem !