Saulkrastu novada dome aicina iedzīvotājus iepazīties ar vairākiem saistošo noteikumu projektiem un līdz š.g. 22.augustam iesniegt priekšlikumus, sūtot tos uz adresi : pasts@saulkrasti.lv

Saistošo noteikumu projekti pieejami ŠEIT.