Saulkrastu novada dome ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos”.

Iedzīvotāji līdz š.g. 29.maijam ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus. Ar saistošo noteikumu projektu var iepzītiesŠEIT.