Saulkrastu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos par paveiktajiem darbiem un nākotnes iecerēm. Tikšanās notiks ceturtdien,11. oktobrī plkst. 18.30 Raiņa ielā 8, domes zālē – 2. stāvā.

Aicinām iedzīvotājus pārdomāt sev interesējošus jautājumus un tos līdz 10. oktobrim, iesūtīt elektroniski uz e-pastu [email protected], vai arī nodot Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domes ēkā, Raiņa ielā 8.