Cienījamie Saulkrastu un Sējas novada iedzīvotāji un uzņēmēji!

 

Līdz 27. jūnijam notiek iedzīvotāju aptauja par apvienotā Saulkrastu novada teritorijas (šobrīd Saulkrastu novada un Sējas novada) attīstību.  

Aicinām sniegt viedokli, aizpildot anketu, tādējādi iesaistoties jaunā novada attīstības plānošanā!

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un Saulkrastu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē.

Anketa iedzīvotājiem elektroniski pieejama: ej.uz/SaulkrastuAptauja. To var aizpildīt, izmantojot arī QR kodu. Drukātā formātā aptaujas anketas būs pieejamas novadu informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt un atstāt novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu pastkastēs.

Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems 7-10 minūtes. Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

Paralēli iedzīvotāju aptaujai norisinās arī apvienotā Saulkrastu novada uzņēmēju aptauja. Ja esat uzņēmējs, aicinām aizpildīt arī uzņēmēju aptaujas anketu, kas elektroniski pieejama: ej.uz/SaulkrastuUznemejuAptauja