Lai izvērtētu pašvaldības investīciju ieguldīšanu jaunas glābšanas stacijas izbūvē peldvietā “Centrs”, tiek veikta iedzīvotāju vajadzību apzināšana.
 
? Izsaki savu viedokli līdz 2020.gada 4.maijam.