Ceturtdien, 20.aprīlī, plkst.17:30 Saulkrastu novada domes zālē notiks tikšanās ar SIA “ZAAO” vadību par padarīto, aktualitātēm un plānotā līguma ar Saulkrastu novada pašvaldību slēgšanu.

SIA ZAAO (ZAAO) Saulkrastu novadā nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu un dalīto atkritumu apsaimniekošana kopš 2012.gada.

Šobrīd Saulkrastu novadā nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifs ir 11,24 Eur/m3 (+PVN). Mājsaimniecība, kura izmanto ZAAO 240 l konteineri, par vienu izvešanas reizi maksā 3,27 Eur (ar PVN). Nešķirotu sadzīves atkritumu tarifu veido trīs komponentes: sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas izdevumiem; sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā izdevumiem; dabas resursa nodokļu likmes.

2016.gada nogalē Dabas resursu nodokļa likumā veiktie grozījumi nosaka dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu noglabāšanu poligonā pieaugumu 2017.gadā no 12,00 Eur/tonnu uz 25,00 Eur/tonnu, līdz 2020.gadā sasniedzot 50,00 Eur/tonnu. Ņemot vērā šīs izmaiņas, iedzīvotājiem jārēķinās ar tarifa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu proporcionāli dabas resursu nodokļa pieaugumam.

Atkritumu šķirošana ir iespēja ietekmēt atkritumu apsaimniekošanas maksu, jo ZAAO pārstrādei derīgos materiālus vāc bez maksas. Iedzīvotājiem ir ērti pieejami šķirošanas punkti (EKO punkti), kur izvietotajos konteineros iespējams izmest dažādus otrreiz izmantojamos materiālus: makulatūru, pudeļu un burku stiklu, metālu, plastmasas iepakojumu (kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumu, PET pudeles, HDPE-piena pudeles, LDPE polietilēnu).

Saulkrastos, Rīgas ielā 96a, piecas dienas nedēļā iedzīvotājiem atvērts EKO laukums – birojs. Šeit iedzīvotāji var bez maksas nodod gan otrreiz izmantojamos materiālus, gan nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku, gan akumulatorus un baterijas. Ar 1.aprīli EKO laukumā bez maksas iespējams nodod arī parasto logu stiklu (bez rāmja, dekoratīvām uzlīmēm un elementiem).

EKO laukumā – birojā par maksu var nodot būvgružus un lielgabarīta (mēbeļu, matraču, u.tml. lielu priekšmetu) atkritumus.

ZAAO piedāvā būvgružu un lielgabarīta (mēbeļu, matraču, u.tml. lielu priekšmetu) atkritumu savākšanu, izbraucot uz klienta norādīto adresi. Iedzīvotāju ērtībai ZAAO piedāvā atkritumu savākšanu ar specializētu transportu: ar konteineriem, ar kausu no kaudzes vai Big-Bag maisiem, kurus iespējams iegādāties Saulkrastu EKO laukumā – birojā.

Lai veicinātu dalīto atkritumu vākšanu, ZAAO plāno piedāvāt individuālu un ērtu dalīto atkritumu savākšana sistēmu Saulkrastu privātmāju iedzīvotājiem, kuriem ir noslēgts līgums ar ZAAO par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu.