18.janvarī notikušajā pašpatēriņa zvejas nomas tiesību slēgtā izsole, kurā izsolīja zivju tīklus un lucīšu murdus zvejai Rīgas jūras līcī 2019. gadā, piedalījās 28 dalībnieki.

Visi dalībnieki ieguva zvejas tiesības zvejai ar zivju tīkliem, savukārt 3 dalībnieki šogad zvejā varēs izmantot lucīšu murdus. 30 % no izsolē iegūtajiem līdzekļiem tiek pārskaitīti Zemkopības ministrijai, pārējos līdzekļus pašvaldība izmantotos, lai sakārtotu novada zivsaimniecības infrastruktūru.

Slēgtā izsolē var piedalīties, un priekšroka dota tiem, kas zvejojuši jau iepriekš un kuru darbībā nav konstatēti pārkāpumi. Jauni dalībnieki nākamā gada zvejas nomas tiesību izsolē varēs pieteikties šī gada rudenī.

Saulkrastu novada teritorijā notiek gan pašpatēriņa, gan rūpnieciskā zveja. Rūpniecisko zveju nosaka Ministru kabineta noteikumi, kas paredz katrai pašvaldībai noteiktu zvejas nomu tiesību sadalījumu. Saulkrastu novadā ar rūpniecisko zveju nodarbojas 10 uzņēmumi. Rūpnieciskā zveja notiek līča piekrastes ūdeņos, kā arī upēs, un tiek izmantoti nēģu murdi: Pēterupē – 1, Ķīšupē -1 un Aģē – 2.