Iestājoties labvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem, tiks turpināti ielu un ceļu uzturēšanas darbi, kā arī uzsākti remontdarbi. Plānots, ka jau aprīlī notiks grants ceļu profilēšana, asfaltētu brauktuvju seguma plaisu aizliešana ar bitumenu un bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju, kā arī notiks ceļu horizontālo apzīmējumu marķēšana.

Šogad vairākās vietās paredzēti grants ceļu virskārtas atjaunošanas darbi. To laikā pirms materiāla iestrādes tiks profilēts esošais segums, tādējādi izveidojot pareizo šķērskritumu un nodrošinot ūdens atvadi no ceļa virsmas un materiāla sasaisti ar virsmu. Savukārt dziļākās bedres tiks piebērtas ar grants šķembu maisījumu.

Plānots, ka darbi norisināsies jūnijā un tie notiks ciematos: Ārēs – 1. līnijā; Gaismā – 15., 10., 2., 11., 16. līnijā; Ķīšupē 2 – Ziedu, Lefkoju, Astru ielā un Rožu prospektā; Priedēs – Ziedu, Priežu, Cīruļa un Upes ielā; Rozē – 12., 17., 2. un 11. līnijā; Saulītē – Saules un Meža ielā; Selgā – Upes ielā; Silmalā – Skuju un Gaujas ielā; VEF Biķerniekos – 5., 10., 9. ielā un 10. ielas 4. līnijā; VEF Pabažos – 2. un 4. līnijā; Vēsmā – Ķiršu ielā; Zemē – Loka ielā.

Tāpat jūnijā paredzēts uzsākt nobrauktuvju, gājēju ietvju un brauktuves seguma atjaunošanu Bērzu alejā Zvejniekciemā. Plānots izlabot bruģakmens gājēju ietves iesēdumus gar Bērzu aleju, bērnu rotaļu laukumā gar Aģes upi un laukumā pie Zvejniekciema vidusskolas. Brauktuves segumu paredzēts atjaunot no gājēju tilta pār Aģes upi līdz stadiona stāvlaukumam, kā arī brauktuves, kas ved uz Bērzu aleju 6, Tallinas ielu 1 un 3.

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad tiks turpināta ceļu apstrāde ar dubulto virsmu. Pielietojot šo tehnoloģiju, autoceļam tiek uzklāta jauna nesošā kārta, kas tiek pārklāta ar bitumenu un sīkšķembu, – tās galvenie ieguvumi ir ne vien kvalitatīva braucamā daļa un komfortablāki braukšanas apstākļi, bet arī novērsta ceļa putēšana un tas nav jāgreiderē, kā arī pagarināta autoceļa ilgtspēja.

Seguma apstrādi ar dubulto virsmu šogad plānots uzsākt jūlijā. Darbi tiks veikti šādās vietās: ciematā Silmala – Silciema ielā, ciematā Mežvidi – Dārziņu ielā, Vītiņu ielā, Pabažu ielā un Jūras prospektā.