Šī gada 3.novembrī Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/512182 publicēts paziņojums SND 2017/23/ERAF „Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” .6.novembrī https://pvs.iub.gov.lv/show/513060  publicēts paziņojums SND 2017/25/ERAF ” Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7,Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanai”.

 

“Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” piedāvājum iesniegšanas termiņš ir līdz 27.11.2017.plkst.11:00.

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7,Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšanai” piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 21.11.2017. plkst.11:00.