2018.gada 31.janvārī tika izsludināts konkurss “Inženiertehniskā būvuzraudzība projekta “Ūdenspakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros” (identifikācijas Nr.SKS 2018/01). Līdz šī gada 20.februārim pretendentiem bija jāiesniedz pieteikumi. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss ” ir saņēmusi pretendentu pieteikumus. Pašlaik turpinās darbs pie to izvērtēšanas.