Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisija informē, ka Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā ir izsludināti jauni iepirkumi.

Asfaltēto ielu seguma atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (atkārtots) –https://pvs.iub.gov.lv/show/548501

Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7 un siltummezgla izbūve Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā –https://pvs.iub.gov.lv/show/548617