Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/534318 9. panta kārtībā ir izsludināts iepirkums “Divu jaunu automašīnu iegāde Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vajadzībām”, ar ID Nr. SND 2018/11.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 03.05.2018. plkst.11.00.