Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisija infomē, ka Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/535850  izsludināts iepirkums  ar ID Nr. SND 2018/12 “Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” telpu remontdarbi”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2018, plkst.11:00.